Landbrugsarbejde

Græs- og grønthøstning

 • Mejning med combisæt
 • Rivning med op til 15 meter
 • Skårlægning med 12 eller 18 fods bord
 • Klik her
pakning med gummiged

Jordbehandling

 • Alt i jordbehandling
 • Jordbehandling med 6 meter Carrier tallerkenharve
 • Såning med 6 meter Væderstad kombimaskine
 • Såning direkte i stub og ubehandlet jord
 • Klik her
Jordbehandling

Mejetærskning

 • Høstning af korn og frø med nyt pick-up bord
 • Udføres med ny 30 fods maskine udstyret med halmsnitter, foldmeter for udbyttemåling og GPS
 • Kørsel med lastvogn og vogne
 • Klik her
Mejetærskning med 30 fods maskine

Presning

 • Bigballer 120x120
 • Minibigballer 90x120 med og uden snitter
 • Rundballer
 • Salg af halm og wraphø
 • Klik her
Presning

Slam

 • Spar på gødningsudgifterne brug spildevandsslam fra Regionskommunen
 • Vi leverer spildevandsslam af første klasses kvalitet udspredt på mark. Derudover modtager du et beløb på 1.200 - 1.500 kr. pr. hektar
 • Ring til Johnny mobil: 21 68 88 43 for yderligere oplysninger
 • Klik her

Snitning

 • Snitning af græs, helsæd og majs udføres med Claas Jaguar
 • Hjemkørsel med vogne
 • Pakning med gummiged
 • Klik her
Snitning

Wrapning

 • Udføres i alle ballestørrelser
 • Klik her


Entreprenørarbejde

Sprængning udføres af autoriseret medarbejder


I øvrigt udfører vi alt arbejde med:

 • Rendegraver
 • Minigraver
 • Gummiged
 • Teleskoplæsser
 • Minilæsser
 • Nedrivning og bortskaffelse af bygninger
 • Klik her